Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

 

 

 

Miesto konania seminára: Bratislava

Dátum seminára: 16. septembra 2014

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Gréckokatolícka eparchia v Bratislave

 

 

 

Kult sedembolestnej Bohorodičky je symbolom slovenského národa. Tento symbol nesie nielen obraz bolesti, utrpenia, zneváženia vlastnými i cudzími, ale je to predovšetkým dar znovuzrodenia národného i kresťanského života obyvateľov Slovenska.

Cieľom konferencie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom kontexte. Oslava Márie úzko súvisí s tradičným kresťanským prostredím, ktorého počiatky siahajú už do najstaršieho obdobia našich národných a kultúrnych dejín. Odraz tohto kultu vidno napríklad v patrocíniách chrámov na Slovensku, v ikonografických zobrazeniach, symboloch, v prejavoch ľudovej úcty, v lyrickej, piesňovej i prozaickej písomnej tradícii, v ktorých sa zračí aj úcta k bolestiam Bohorodičky. Jej úloha v kresťanských dejinách Slovenska tak nesie znaky národného a kultúrneho priestoru, ktorý zjednocuje západnú i východnú tradíciu na Slovensku.

 

 

 

Program seminára v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics