Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte

Jozef Ignac Bajza (1755-1836) in the cultural and literary context

 

 

 

Miesto konania konferencie: Dolné Dubové

Dátum konferencie: 26.-27. septembra 2013

Zodpovedná pracovníčka: Katarína Žeňuchová

Organizátori: Obec Dolné Dubové, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV

 

 

 

Cieľom konferencie je prezentovať odbornej i širšej verejnosti výsledky aktuálnych výskumov spätých s osobnosťou a dielom osvieteneckého spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu. V auguste 2013 uplynie 230 rokov od príchodu J. I. Bajzu na faru v Dolnom Dubovom, kde 22 rokov pôsobil nielen ako rímskokatolícky kňaz, ale najmä ako národný a kultúrny dejateľ. Formou interdisciplinárnej vedeckej konferencie sa osvetlí literárny a kultúrny prínos diela J. I. Bajzu pre ďalší rozvoj slovenskej kultúry. Usporiadanie konferencie na tomto mieste je teda nielen uctením si jeho pamiatky, ale aj rekapituláciou poznania o počiatkoch slovenskej literárnej a jazykovej kultúry.

 

 

 

Program konferencie v PDF.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics