• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte

Miesto konania konferencieDolné Dubové
Dátum konferencie26.-27. septembra 2013
Zodpovedná pracovníčkaKatarína Žeňuchová
OrganizátoriObec Dolné Dubové,
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Ústav slovenskej literatúry SAV

Cieľom konferencie je prezentovať odbornej i širšej verejnosti výsledky aktuálnych výskumov spätých s osobnosťou a dielom osvieteneckého spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu. V auguste 2013 uplynie 230 rokov od príchodu J. I. Bajzu na faru v Dolnom Dubovom, kde 22 rokov pôsobil nielen ako rímskokatolícky kňaz, ale najmä ako národný a kultúrny dejateľ. Formou interdisciplinárnej vedeckej konferencie sa osvetlí literárny a kultúrny prínos diela J. I. Bajzu pre ďalší rozvoj slovenskej kultúry. Usporiadanie konferencie na tomto mieste je teda nielen uctením si jeho pamiatky, ale aj rekapituláciou poznania o počiatkoch slovenskej literárnej a jazykovej kultúry.

Program konferencie v PDF.