• Slovenčina
  • Русский
  • English

Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe

Vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. Vesy Kiuvlievovej-Mišajkovovej, DrSc. sa bude konať v stredu 28. mája 2008 od 9:00 v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu na Jesenského ulici 7 v Bratislave.

Prvá lexikografická konferencia bulharských a slovenských jazykovedcov na Slovensku, ktorú organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom, sa uskutoční v rámci bilaterálneho projektu Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Riešenie projektu, ktorý bol schválený v roku 2007 Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, reflektuje nielen potreby lexikografickej teórie, ale aj lexikografickej praxe všeobecne. Bulharskí a slovenskí lingvisti, ktorí majú snahu prinavrátiť lexikografii stratenú prestíž, uvítali možnosť organizovania spoločných stretnutí, ktoré sú i budú prínosom pre národnú lexikografiu každej zo zúčastnených strán nielen v rovine teoretickej, ale aj v rovine praktickej.

Program konferencie v PDF.