• Slovenčina
  • Русский
  • English

Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre – slovensko-slovanské súvislosti

Medzinárodná vedecká slavistická konferencia sa venuje aktuálnym otázkam duchovnej písomnej kultúry a kultúrno-identifikačným procesom národných a jazykových spoločenstiev v širšom slovanskom priestore. 
Konferencia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 21. – 23. septembra 2022 za účasti slavistov z Bulharska, Poľska, Ruska a Srbska. Na konferencii sa prezentujú referáty zamerané na obraz duchovného, právneho a materiálneho sveta v slovanskom jazykovom priestore, na výskum prameňov o pôvode, dejinách, religiozite a kultúre národa a na aplikačný rozmer výskumu písomných pamiatok a ich odkaz pre súčasnosť.

Program a anotácie referátov