Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Duchovné hodnoty a tradičná kultúra

 

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

 

Jazykový obraz právneho a kultúrneho myslenia v textoch staršej slovenskej a bulharsklej literatúry

 

Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne konfrontácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončené bilaterálne projekty

 

Bulharsko-slovenská medzijazyková homonymia v kontexte slovanských jazykov

 

Bulharsko-slovenský slovník (3. zväzok)

 

Bulharsko-slovenský slovník (2. zväzok)

 

Cyrilometodské dedičstvo v českom a slovenskom kultúrnom prostredí

 

Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov II

 

Cyrilo-metodský odkaz a národná identita Bulharov a Slovákov

 

Model komparatívneho výskumu ľudovej kultúry v bulharčine a slovenčine

 

Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve

 

Slovensko-ukrajinské jazykové, kultúrne a etnicko-konfesionálne vzťahy

 

Sviatok svätých Cyrila a Metoda (bulharsko-slovenské paralely)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics