Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie
 

 

Slovenská delegácia na XIV. medzinárodnom zjazde slavistov v macedónskom Ochride 10. - 16. septembra 2008

 

 

 

Plenárne zasadnutie XIV. medzinárodného zjazdu slavistov

P. Žeňuch prezentuje výsledky výskumov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

M. Košková referuje o svojich výskumoch

J. Jankovič počas vystúpenia

Prestávka medzi rokovaniami. Zľava J. Krško, P. Žeňuch, P. Žigo, T. Štefanovičová, M. Košková

Zľava J. Jankovič, M. Košková, H. Hlôšková, A. Zelenková, M. Zelenka, K. Žeňuchová, P. Žeňuch

Sugestívny výklad H. Hlôškovej Medzi sústredenými poslucháčmi K. Žeňuchová P. Koprda pri výklade
J. Krško predstavuje projekt spracovania hydronymie Slovenska V. Grešlík prezentuje ikonografické výskumy na Slovensku E. Horák počúva
P. Žigo v objatí slovenských dám M. Koškovej a K. Žeňuchovej Výsledky komisie pre Slovanský jazykový atlas Výstava slavistických publikácií na XIV. medzinárodnom zjazde v Ochride
Publikácie slovenských slavistov na výstave v Ochride Sústredený J. Krško Debata počas prestávky
Spoločná fotografia pred hotelom Metropol Pohľad na mestečko Ochrid Chrám sv. Klimenta Ochridského
Mozaika Klimenta Ochridského Chrám sv. Sofie v Ochride Komplex sv. Naum
Chrám svätého Nauma Zľava K. Žeňuchová, P. Žeňuch, H. Hlôšková, E. Brtáňová Nočný pohľad na Ochridské jazero
Ešte raz Ochridské jazero v noci Iný pohľad na Ochridské jazero Socha Klimenta Ochridského v centre Ochridu

 

 

 

 

shopify analytics