Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

 

 

 

 

Dňa 23. februára 2017 sa v refektári františkánskeho kláštora uskutočnila prezentácia publikácie Ladislav Kačic – Svorad Zavarský: Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792), ktorá vyšla ako supplementum časopisu Slavica Slovaca, roč. 51, 2016, č. 3. Ukážky z autobiografie predniesol Jozef Šimonovič, program obohatila františkánska schola, ktorá zaspievala niekoľko piesní z Bajanových spevníkov. Prezentáciu otvoril gvardián bratislavského kláštora P. Jozef Čirák OFM.

 

 

 

 

Pozvánka

 

Plagát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics