Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Slovenská verzia       Russkaya versiya

Institute
Contact
Staff
Grants
Journals
Publications
Conferences
Doctoral Studies
Annual Reports
Photogallery
Library
Slovak Committee of Slavists
Cooperating Institutions
Links
Updates

 

 

Updates

 

February 4, 2021

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS as has been updated.

 

August 4, 2020

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS as has been updated.

 

December 16, 2019

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS as has been updated.

 

june 2019

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS as has been updated.

 

may 2019

Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku has been pusblished.

 

february 2019

Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia has been published.

 

January 25, 2019

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS has been updated:

staff profiles, grants, conferences

 

December 11, 2018

New volume of journal Slavica Slovaca, 2018, Vol. 53, No. 2 has been published.

 

October 30, 2018

Conference Photo Gallery:

Cyrillic and Latin Written Culture of the Byzantine-Slavic Tradition in Slovakia until the end of the 18th Century

 

September 11, 2018

New volume of journal Slavistická folkloristika has been published.

 

July 17, 2018

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS as has been updated.

 

June 28, 2018

New volume of journal Slavica Slovaca, 2018, Vol. 53, No. 1 has been published.

 

May 23, 2018

New SUPPLEMENTUM Slavica Slovaca 3-4 has been published.

 

May 21, 2018
New collective volume has been published:

Martin Luther po päťsto rokoch.

 

March 5, 2018

New technical specialist has joined our staff.

 

February 20, 2018

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS has been updated:

staff profiles, grants, conferences

 

December 20, 2017

Two new publications have been published:

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

 

December 19, 2017

New volumes of journal Slavica Slovaca have been published:

Slavica Slovaca, 2017, Vol. 52, No. 2

SUPPLEMENTUM Slavica Slovaca 3-4

 

October 10, 2017

Conference Photo Gallery:

Liturgical Languages in Spiritual Culture of Slavs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics