Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

1. Zápisnica 2018-07-11

2. Materialy na rokovanie VR SUJS SAV 2018-07-11

3. Návrh zástupcu do Výberovej komisie za Vedeckú radu SÚJS SAV, v. v. i.

4. Návrh zástupcu do Výberovej komisie za zamestnancov SÚJS SAV, v. v. i.

 

 

 

 

 

shopify analytics