Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavistická folkloristika,

 

informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Vydáva Slovenský komitét slavistov, Ústav etnológie SAV a Etnologický ústav AV ČR v Brne. Vychádza raz ročne. Výkonná redakcia od roku 2000 pracuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, kde súčasne prebieha grafická úprava textov a výroba tlačových podkladov.  

Slavistická folkloristika vychádza od roku 1988 ako informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Cieľom vydávania bulletinu je sprostredkovať informácie o práci Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov všetkým slavisticky orientovaným folkloristom. Napĺňať tento zámer sa darí vďaka prispievateľom z rôznych slovanských i neslovanských krajín. V bulletine sa uverejňujú príspevky  vo všetkých jazykoch.

Slavistická folkloristika má od začiatku vydávania stabilnú štruktúru. Každé číslo obsahuje rubriky úvodník, informácie a literatúrapersonálie. Dvojjazyčný úvodník sa uverejňuje vždy v jazyku autora a v nemeckej jazykovej mutácii. Reflektuje aktuálne problémy slavistického folkloristického výskumu, stav a perspektívy ďalšieho bádania. Osobitná pozornosť sa venuje aktuálnym informáciám o prípravách a priebehu Medzinárodných zjazdov slavistov a správam o činnosti komisie. Na stránkach bulletinu sa pravidelne publikujú aktualizované zoznamy členov komisie a ich adresy. Rubrika informácie a literatúra prináša správy o vedeckých podujatiach, konferenciách, významných projektoch,  publikáciách – monografiách, zborníkoch a periodikách. V personáliách si pripomíname jubileá významných bádateľov v oblasti slavistickej folkloristiky.

Bulletin obsahuje informácie za uplynulý kalendárny rok. Redakčná uzávierka ročenky Slavistická folkloristika je vždy v marci.

 

 

 

Kompletné čísla v PDF formáte od roku 2002

 

Bibliografia 1989 - 2005

 

Ročník 2014-2018

 

Ročník 2012-2013

 

Ročník 2010-2011

 

Ročník 2008-2009

 

Ročník 2006-2007

 

Ročník 2004-2005

 

Ročník 2003

 

Ročník 2002

 

Ročník 2001

 

Ročník 2000

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

 

shopify analytics