Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Archív časopisu Slavica Slovaca

 

 

Ročník 56 (2021)

 

 

 

Ročník 55 (2020)

 

 

 

Ročník 54 (2019)

 

 

 

Ročník 53 (2018)

 

 

 

Ročník 52 (2017)

Vyšlo s finančným prispením Fondu na podporu umenia.

 

 

Ročník 51 (2016)

Vyšlo s finančným prispením Fondu na podporu umenia.

 

 

Ročník 50 (2015)

 

 

Ročník 49 (2014)

 

 

Ročník 48 (2013)

 

 

Ročník 47 (2012)

 

 

Ročník 46 (2011)

 

Ročník 45 (2010)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 44 (2009)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 43 (2008)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 42 (2007)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 41 (2006)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 40 (2005)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 39 (2004)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 38 (2003)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 37 (2002)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 36 (2001)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 35 (2000)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 34 (1999)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 33 (1998)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

Ročník 32 (1997)

Číslo 1

Číslo 2

 

 

 

 

shopify analytics