Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca 2 2019

 

 

Jednotlivé príspevky

 

Н: СОЛОВЬЁВА: Титулатура монарха в контексте внешнеполитического дискурса Великого княжества Литовского и Московского царства в конце XVI века (на материале «Метрики Великого княжества Литовского» 1585 – 1600)

 

С. РИСТИЋ – И. ЛАЗИЋ-КОЊИК: Концепт породица у српском језику

 

J. JANČOVIČ: Kto sú adresáti pokoja v chválospeve Gloria in excelsis? Analýza spojenia ἀνθρώποι εὐδοκίας v Lk 2,14 a návrh jeho prekladukladu

 

J. FENÍK – R. LAPKO: Víno zachované až na túto chvíľu: Analýza a návrh prekladu Jn 2,10

 

M. KŘIVANCOVÁ: Phraseme and Metaphoricality. Potential Features vs. Necessary Features of Phraseological Units

 

J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Od staroslovienčiny k cirkevnej slovančine

 

P. SOKOL: Ján Kollár v kontakte so Srbmi a náčrt vplyvu jeho myšlienok slovanskej vzájomnosti

 

З. ТАНЕСКИ: Присуството и приемот на Блаже Конески во словачката славистичка мисла

 

М. М. ВАЛЕНЦОВА:  Духовные ценности в народно-христианских нарративах русин Восточной Словакии (по материалам полевых записей)

 

SPRÁVY A RECENZIE

 

 

 

 

 

shopify analytics